Ochrana osobních údajů

  1. E-shop a registrovaný účet: Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon) jsou zpracovány za účelem zpracování objednávek (zaslání platebních podmínek, zboží, elektronického obsahu, pro telefonický kontakt v případě nejasností v objednávce a pro uvedení telefonu a e-mailu dopravci – Zásilkovna s. r. o. a Česká pošta – tyto dvě společnosti se též zavazují k ochraně osobních údajů dle platných nařízení a nebudou dále předávat údaje třetím osobám) a e-mail pro kontakt registrované osoby se svým účtem na webu Caramilla.cz. Žádné osobní údaje nejsou poskytovány dalším třetím osobám. K údajům má přístup jediná osoba, Petra Macháčková. Dalším osobám nejsou a nebudou poskytovány. Údaje nebudou poskytovány mimo EU.
  2. Odběr Newsletteru / Odběr v rámci programu Škola šití: Osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa) jsou shromažďovány pomocí služby MailChimp. Přístup k údajům má pouze jediná osoba – Petra Macháčková. Údaje (e-mail) slouží pouze k zasílání newsletteru / e-mailu pro účastníky Školy šití z webu Caramilla.cz. Údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani použity k jiným účelům, než k jakému byl udělen souhlas při dobrovolné registraci návštěvníka webu Caramilla.cz. Odběr novinek / účast ve Škole šití a výmaz z databáze může kdykoliv čtenář zrušit nebo může o zrušení a vymazání požádat na e-mail petra@caramilla.cz
  1. V systému e-shopu zůstávají osobní údaje po dobu, po kterou trvá vaše dobrovolná registrace na webu Caramilla.cz. Je možné registraci kdykoliv zrušit a vymazat veškeré osobní údaje – zasláním e-mailu na petra@caramilla.cz. Pro neregistrované uživatele je možné po vyřízení a vyfakturování objednávky a uzavření účetního roku vymazat požadované údaje z objednávek, požadavky zasílejte na adresu petra@caramilla.cz, uveďte číslo objednávky.
  2. Přístup k datům má každý registrovaný uživatel po své registraci, může data smazat nebo upravit.
  3. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.
  4. Data jsou uložena v databázi místního serveru. Web i e-shop jsou zabezpečeny bezpečnostním certifikátem SSL a ochranou proti útoku hackerů. Únik osobních údajů bude do 72 hodin nahlášen Úřadu pro ochranu osobních údajů.