Originalita a licenční látky… Doufala jsem, že se k tomuto článku a reakcím na něj nebudu muset dále vyjadřovat, nicméně cítím, že to nyní musím udělat.

Po zveřejnění článku se samozřejmě objevila spousta reakcí, ať už souhlasných či nesouhlasných. To jsem samozřejmě čekala. A je to v pořádku, pokud jsou slušné. Bohužel ne všechny komentáře a zprávy jsou slušné a s relevantním obsahem. A bohužel, ne všechny zprávy jsou adresovány mně a ne vždy tedy mohu na toto reagovat. Nelíbí se mi shazování mé motivace a přesvědčení a očerňování mého podnikání a dobrého jména.

Ve svém působení se vždy snažím reagovat na aktuální témata. V poslední době jsme velmi často řešily otázky zákaznic ohledně tématu licencí i zvláštně zpracovaných výrobků, které se zdály být od luxusní značky. Proto jsme se po poradě v našem týmu rozhodly, že napíšeme článek, ve kterém dáme zákazníkům relevantní informace, jak se věci mají. Na úvod článku jsme napsaly, že vyjadřuje osobní názor našeho týmu. Protože článek se týkal nelehkého tématu, byl i konzultován s odborníky.

Ráda bych zdůraznila, že článek měl přinést relevantní informace, na které se naše zákaznice poslední dobou často dotazovaly, a zkušenosti našeho týmu, jak se na toto téma díváme. Velmi v této věci žádám, aby bylo rozlišeno mezi tím, že někdo něco NEPODPORUJE a že to ZAKAZUJE! To jsou dvě naprosto rozdílné věci. Rozhodly jsme se nepodporovat, ale samozřejmě nemůžeme nikomu nic zakazovat. Respektive bych to napsala opačně: rozhodly jsme se podporovat hru podle legislativou daných pravidel. Myslím, že v mé pozici ani není možné čekat opak. Rozhodně nikomu nic nezakazuji, žádné prodejce nehodlám osobně vůbec řešit, toto jde naprosto mimo mou osobu. Nechávám to na zvážení jak zákazníků, kteří budou zboží kupovat, tak prodejců, kteří ho budou prodávat. Stejně jako to rozhodnutí dělám já sama, musí ho udělat každý sám za sebe ve své situaci.

Cílem článku bylo poukázat na rozdíly mezi originály a padělky, na to, co stojí za tím. Že to není jen cena – marže pro prodejce, jak si někdo představuje, ale že je za tím mnohem víc. A dokonce i zákony, na které se někdy zapomíná. Chtěla jsem ukázat, jak má zákazník poznat, co kupuje. Přičemž pak je už zcela na něm, co si koupit chce. Každý z nás má právo si za své peníze koupit to, co on sám uzná za vhodné. Je to jeho věc, jeho rozhodnutí. Rozhodně nebylo cílem někomu něco zakazovat, nutit ho, přikazovat, očerňovat. Byla to odpověď na časté dotazy zákaznic, jak poznají, co kupují, a čím se řídit. Kdo tato témata řeší, nechť jsou mu informace a zkušenosti v článku k užitku, kdo toto neřeší, nechť článek vůbec nečte a dál si počíná podle svých priorit. Naprosto rozumím, že to není příjemné téma, že je plné vášní a vnitřních bojů. Ty vedeme každý sám uvnitř sebe, vy i já.

Každý děláme svá vlastní rozhodnutí, ve své vlastní životní situaci, se svým vlastním svědomím a na základě dostupných informací. Toto je mi naprosto posvátné. Já jsem přinesla informace, zbytek je na každém z nás. Já si to nějak pro sebe rozhodla a ostatní si to rozhodnou třeba úplně jinak. To je naprosto v pořádku! Však v mém nejbližším okolí to mají lidé různě a jsme přáteli, nikoho za nic neodsuzuji, každý jsme zodpovědný jen za svůj život. Nechci měnit svět, jen jsem napsala, jak to vnímám já a co já chci svým jménem podporovat. Stejně tak jako mluvím o svém vztahu k nošení miminek v šátku, k chození na boso, ekologickým tématům, ke zdravému životnímu stylu, jsou to moje osobní názory na mém osobním webu, jehož jsem majitelkou a autorkou.

Co ale odmítám, je, abych kvůli tomu, že jsem ve svém volném čase bez jakékoliv vidiny zisku (ba spíš naopak) sepsala článek s relevantními informacemi, na základě kterých se každý může sám rozhodnout, byla očerňována a bylo poškozováno moje dobré jméno. Autorská práva sama dodržuji, podnikám podle pravidel a mám vše v pořádku. Na mém webu ani v mé skupině nenajdete jedinou placenou reklamu, ač je o ni velký zájem. Z tohoto důvodu odmítám obvinění z nekalých úmyslů a zejména pak urážku na cti mé osoby.

Protože se nadále chci věnovat své práci tak, jak nejlépe umím, a mám rozděláno několik nových projektů, nápadů a zejména celkem náročných střihů, které v současnosti pilotujeme, rozhodla jsem se využít laskavé nabídky pomoci jedné advokátky a celou tuto záležitost předat do její správy. Dále již se tímto tématem nebudu vůbec osobně zabývat.