Video věnované typům zipů a mým zkušenostem s nimi.