Jasmínky závěrečná hodina ve školce bruslení. Sama si vymyslela, že chce jít za motýlka, máme motýlkové období…

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11