Sdílím povídání Ivy o diastáze.

Je to sumář všeho možného, i odkazy na povídání v televizi…